Despre Noi

Centrul de Justiție Familială este un serviciu non-stop de tip multi-disciplinar, cu toți specialiștii în același spațiu, destinat victimelor violenței în familie și violenței sexuale agresate de către partenerul intim, soț sau alte persoane.

 Scopul Centrului este de a asigura un răspuns intersectorial prompt la cazurile de violență față de victime, centrat pe necesitățile acestora, prin oferirea serviciilor de asistență specializată, protecție și accesul la justiție prin prestarea serviciilor integrate sub același acoperiș.

 Beneficiarii Centrului sunt victimele violenței în familie și ale violenței sexuale.

 Obiectivele Centrului sunt:

Asistență specializată

Acordarea în aceeași locație a asistenței specializate psihologice, juridice, medicale, medico-legale și sociale victimelor violenței prin intervenții imediate, coordonate și profesioniste

Administrare probe

Facilitarea procesului de administrare a probelor pertinente, concludente și utile în cadrul procesului penal/contravențional

Protecție imediată

Facilitarea asigurării protecției imediate a victimelor în condițiile legii

Prevenirea

Prevenirea revictimizării sau apariției riscurilor de escaladare a situației

În cadrul Centrului, acordarea asistenței specializate se realizează în baza următoarelor principii:

 • respectarea drepturilor și a demnității umane
 • oferirea serviciilor centrate și ajustate la necesitățile individuale ale victimei
 • prevenirea revictimizării și/sau retraumatizării
 • umanism și empatie în lucrul cu victimele violenței
 • abordarea intersectorială a cazurilor de violență
 • acordarea intervenției imediate și unitare
 • intervenția multidisciplinară, specializată și profesionistă
 • asigurarea confidențialității
 • asigurarea accesibilității
 • asigurarea dreptului la informare
 • imparțialitatea, egalitatea, nediscriminarea
 • respectarea eticii profesionale