Anul 2023 în revistă: performanțele MAI pentru ordine și securitate publică

Anul 2023 în revistă: performanțele MAI pentru ordine și securitate publică

În lumina provocărilor complexe pe care le implică granița cu un război activ, cât și atacurile hibride constante la adresa țării, în acest an, MAI a reușit realizarea unor progrese notabile în domeniile critice, subliniind adaptabilitatea și eficacitatea instituției în fața unui mediu de securitate în continuă schimbare.

Ca rezultat al eforturilor constante de a îmbunătăți serviciile și de a consolida stabilitatea națională, sunt atestate următoarele performanțe care au conturat un an productiv în evoluția sistemului național de securitate:
 

1. Recunoașterea eforturilor MAI pe arena internațională:

Prin angajamentul în parteneriate cu UE și alinierea la standarde internaționale, MAI contribuie la consolidarea securității și stabilității, atât a Republicii Moldova, cât și a regiunii europene. Aderarea la Mecanismul de protecție civilă al UE, pe 29 septembrie 2023, a facilitat schimbul de experiență și participarea pompierilor și salvatorilor moldoveni în cea mai prestigioasă rețea internațională de cooperare pentru prevenirea și răspunsul la dezastre. Astfel, se îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor și serviciile oferite cetățenilor de sistemul afacerilor interne. De asemenea, dezvoltarea instrumentelor de reprezentare externă a carabinierilor moldoveni în organizații internaționale, cum ar fi FIEP (Asociația Internațională a Forțelor de Jandarmi și Poliție cu Statut Militar) și Forța Europeană de Jandarmerie (EUROGENDFOR), reflectă alinierea la standardele europene a MAI. Prin obținerea statutului de țară-observator în aceste organizații internaționale, se subliniază recunoașterea rezultatelor pozitive obținute de Inspectoratul General de Carabinieri în reformele instituționale.
 

2. Consolidarea capacităților de răspuns, dezvoltarea infrastructurii și mobilităților:

Inaugurarea sediului Centrului Republican de Instruire al IGSU reprezintă un moment de referință, respectiv, angajamentul hotărât al MAI pentru asigurarea securității și eficienței operaționale. Acest Centru modern dispune de săli de curs, facilități de cazare și spații specializate pentru instruire în domeniul TIC și Tetra, oferind un mediu propice pentru pregătirea pompierilor și salvatorilor.

În paralel, lansarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii Sistemului special de comunicații TETRA, va moderniza comunicațiile în cadrul MAI, facilitând schimbul rapid de informații între angajații MAI și partenerii internaționali, consolidând astfel eforturile în lupta împotriva criminalității transfrontaliere.
În vederea digitalizării, a fost extinsă lista serviciilor digitale calitative, accesibile și sigure prestate de sistemul afacerilor interne. Cetățenii Republicii Moldova, atât cei din țară, cât și cei aflați peste hotare, au acum posibilitatea să obțină orice tip de cazier juridic de la distanță, într-o singură zi.

3. Îndeplinirea condițiilor de aderare la UE: 

Republica Moldova a demarat reforme legislative semnificative pentru a îndeplini condițiile de aderare la Uniunea Europeană, cu accent pe modificările aduse codului penal și contravențional. Aceste ajustări, menite să consolideze securitatea internă și să alinieze legislația la standardele europene, reflectă hotărârea țării de a progresa în cadrul integrării europene.

Un element cheie al acestei modernizări legislative este aprobarea Legii privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor curselor aeriene. Această lege facilitează transferul datelor despre călători de la companiile aeriene către Unitatea de Informații privind Pasagerii în cadrul Poliției de Frontieră, cu termene stabilite. Scopul acestei inițiative este consolidarea securității interne și contracararea activităților teroriste.

În același context, a fost aprobat proiectul de lege privind testarea antidrog, subliniind preocuparea pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de substanțe stupefiante și psihotrope. Prin acest proiect, polițiștii au fost împuterniciți să efectueze teste antidrog la conducătorii auto bănuiți de consum de substanțe interzise.

În plus, MAI a lansat Campania națională „Drumuri sigure în Moldova 2023-2024″, #MAI sigur în trafic”, la 2 decembrie 2023. Această inițiativă, desfășurată în colaborare cu instituții de stat și parteneri externi, are ca scop informarea cetățenilor despre conduita corectă în trafic și riscurile asociate comportamentului necorespunzător. Prin această campanie, autoritățile își propun să responsabilizeze participanții la trafic, să reducă numărul accidentelor rutiere și să salveze mai multe vieți.
 

4. Măsuri de combatere a violenței și abuzului sexual:

MAI a adoptat o abordare proactivă și integrată pentru combaterea violenței și abuzului, materializată în două inițiative – Centrul de Justiție Familială al Poliției și Mecanismul Național de Raportare a Materialelor de Abuz Sexual asupra Copiilor (MASC).

Centrul de Justiție Familială al Poliției s-a dezvoltat printr-o colaborare strânsă între autorități, societatea civilă și partenerii de dezvoltare. Acest serviciu unic furnizează un răspuns intersectorial rapid la cazurile de violență în familie, adaptat particularităților și nevoilor specifice ale victimelor. 

În paralel, Republica Moldova a implementat cu succes Mecanismul Național de Raportare a MASC, contribuind la identificarea rapidă a făptuitorilor și pedepsirea agresorilor sexuali asupra copiilor. Acest mecanism nu doar preîntâmpină victimizarea repetată a copiilor, ci și asigură înlăturarea materialelor ilegale de pe Internet.

De asemenea, în aprilie 2023, Republica Moldova s-a alăturat rețelei globale INHOPE, consolidându-și poziția într-o comunitate internațională dedicată combaterii abuzului sexual asupra copiilor online.

Prin implementarea acestor măsuri, țara demonstrează voința de a crea un mediu sigur și protejat pentru toți membrii societății.

5. Fortificarea granițelor teritoriale ale Republicii Moldova:

MAI a consolidat eforturile în fortificarea granițelor teritoriale, manifestând un angajament ferm pentru securitatea națională și eficacitatea operațiunilor la frontiere. Recepționarea a 37 de automobile de serviciu pentru Poliția de Frontieră și Inspectoratul General pentru Migrație subliniază preocuparea pentru dotarea și eficientizarea acțiunilor la nivelul granițelor.

De asemenea, se atestă un angajament puternic în consolidarea capacităților de răspuns împotriva elementelor războiului hibrid, colaborând activ prin HUB-ul de Securitate al UE. Implicarea ofițerilor FRONTEX în procesul de autorizare a trecerii frontierei, de asemenea, reprezintă o inițiativă concretă în această direcție, demonstrând abordarea comprehensivă a securității naționale.

Este de menționat și faptul că în acest an, a fost creat un nou punct de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta pentru traficul internațional rutier, în zona moldo-română. Această inițiativă permite reducerea timpului de așteptare la celelalte puncte de trecere a frontierei de stat și reprezintă un pas semnificativ în eficientizarea gestionării frontaliere în concordanță cu standardele europene.
 

Acestea sunt doar câteva dintre realizările remarcabile ale Ministerului Afacerilor Interne în anul 2023, ilustrând angajamentul continuu al instituției față de bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și calea europeană a țării. Am contribuit asiduu la îndeplinirea condițiilor de aderare la UE, am pus pe prim plan adaptarea practicilor europene, fapt care a contribuit la deschiderea negocierilor de aderare.

Prin urmare, echipa MAI își exprimă hotărârea de a persista în eforturile de adaptare și evoluție, în scopul garantării unui viitor mai sigur și mai prosper pentru întreaga populație a țării.

În anul 2024, vom continua să răspundem prompt la necesitățile și preocupările cetățenilor noștri, să promovăm transparența și să aplicăm cele mai bune practici pentru a asigura protecția comunității.    

Încheiem acest an cu recunoștință pentru sprijinul dumneavoastră, cetățeni și locuitori ai Republicii Moldova, și privim cu încredere către viitorul european pe care îl vom construi împreună în anul ce va urma.