Astăzi, într-o întâlnire importantă pentru combaterea violenței în familie și promovarea drepturilor copiilor, domnul Ivan Crețu, șeful Centrului de Justiție Familială al Poliției, a avut o întrevedere productivă cu doamna Corina Zavtoni, conducătorul Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului sect. Centru

Astăzi, într-o întâlnire importantă pentru combaterea violenței în familie și promovarea drepturilor copiilor, domnul Ivan Crețu, șeful Centrului de Justiție Familială al Poliției, a avut o întrevedere productivă cu doamna Corina Zavtoni, conducătorul Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului sect. Centru

În cadrul discuției, au fost abordate cu seriozitate și dedicație cazurile de violență în familie care afectează copiii, recunoscând importanța urgentă a protejării și promovării interesului superior al copilului.

În lumina preocupărilor crescute privind violența în familie, colaborarea și suportul reciproc între instituții devin esențiale. Ambele părți au convenit asupra necesității unei abordări integrate și coordonate în gestionarea acestor situații sensibile, subliniind importanța comunicării eficiente și a schimbului de informații.

Prin colaborarea strânsă între Centrul de Justiție Familială al Poliției și Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, se urmărește consolidarea eforturilor în prevenirea și combaterea violenței în familie, oferind sprijin și asistență atât victimelor, cât și familiilor afectate.

Această întâlnire marchează un pas important în direcția consolidării parteneriatului și a cooperării interinstituționale, pentru protejarea și promovarea drepturilor copiilor. Ne angajăm să continuăm această colaborare strânsă și să acționăm ferm împotriva violenței în familie, asigurând astfel un viitor sigur și luminos pentru toți copiii.