Centrul de Justiție Familiară al Poliției a fost onorat să găzduiască o întâlnire de importanță majoră, primind delegația GRETA

Centrul de Justiție Familiară al Poliției a fost onorat să găzduiască o întâlnire de importanță majoră, primind delegația GRETA

Centrul de Justiție Familiară al Poliției a fost onorat să găzduiască o întâlnire de importanță majoră, primind delegația GRETA (Grupul de State împotriva Traficului de Persoane) în Republica Moldova. Delegația Greta a fost formată din distinșii membrii: doamna Svala Isfeld Olafsdottir, doamna Dorothea Winkler și domnul Mesut Bedirhanoglu, Administrator în Secretariatul Convenției.

Această întâlnire marchează cea de-a patra vizită de evaluare a grupului de experți, care a examinat acțiunele întreprinse împotriva Traficului de Persoane în Republica Moldova.

În cursul întâlnirii, discuțiile s-au concentrat pe aspectele legate de prevenirea și combaterea violenței în familie, inclusiv a violenței îndreptate împotriva femeilor, sub aspectul prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (cunoscută sub denumirea de Convenția de la Istabul). Aceasta implică atât protejarea integrității personale a victimilor, cât și protejarea intereselor lor sociale comune.

Ne exprimăm recunoștința față de delagația GRETA pentru eforturile susținute și pentru contribuția lor la promovarea drepturilor și siguranței femeilor în Republica Moldova.

Centru de Justiție Familia al Poliției reafirmă angajamentul său de a lupta împotriva violenței în familie și de a sprijini victimele în căutarea justiției și a siguranței.