Comisia de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale s-a întrunit într-o nouă ședință de lucru

Comisia de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale s-a întrunit într-o nouă ședință de lucru

Comisia de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor s-a întrunit în ședința ordinară pentru a discuta problemele sistemice în baza a celor 58 de cazuri de cazuri de violență în familie din competența Comisiei, analizate parcursul anului 2023.

Întrunirea a fost prezidată de către Președintele Comisiei, Secretarul de Stat al MAI, Daniella Misail-Nichitin.

Printre subiectele discutate pe platforma Comisiei se numără:

·  Analiza cazurilor aflate în competența Comisiei prin prisma grupurilor specifice stabilite;

·  Problemele și lacunele identificate la judecarea cauzelor de violență în familie soldate cu deces, cât și oportunitatea inițierii măsurilor de uniformizare a practicilor judiciare;

·  Provocările relevate în speța calificării cauzelor penale de violență în familie prin prisma subiecților speciali, ce vizează membrii de familie și rudenia; 

· Analiza problematicii evidențiate în contextul executării obligațiunilor probațiunile pe cauzele de violență în familie;

La fel, au fost evaluate măsurile necesare întreprinse de către specialiștii competenți în vederea  reducerii consumului de alcool și droguri – unul din factorii favorizanți ai violenței în familie.

Totodată, a fost pus accent pe consolidarea capacităților echipelor multidisciplinare și îmbunătățirea rolului acestora în procesul de referire a cazurilor de violență în familie pentru intervenția fiecărui specialist conform competențelor. În acest sens, au fost discutate și propuse soluții de îmbunătățire a mecanismelor din perspectiva dezvoltării serviciilor integrate prin prisma reformei RESTART, care presupune acces echitabil la servicii sociale de calitate și extinderea ariei de acoperire a acestora.

Alt subiect important discutat în cadrul Comisei a fost mecanismul de referire a copiilor aflați în situații de risc și importanța aplicării acestuia.

De asemenea, în cadrul ședinței Comisiei, a fost examinat și ajustat proiectul Formularului de colectare a datelor despre cauzele de violență în familie din competența acesteia și validarea lui.

La sfârșitul întrevederii, s-a menționat despre necesitatea proiectării problematicii identificate către Grupul de lucru instituit pe lângă Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru armonizarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, ca urmare a raportului ex-post, privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant elaborat de către Parlamentul Republicii Moldova, inclusiv și în contextul recomandărilor experților GREVIO.