Consiliul Europei a organizat o masă rotundă la Chișinău pentru a discuta protecția oferită de Convenția de la Istanbul femeilor migrante, solicitante de azil și refugiate. S-a analizat un studiu recent care a identificat necesitatea de a îmbunătăți cadrul legal și procedural pentru a proteja mai bine femeile vulnerabile

Consiliul Europei a organizat o masă rotundă la Chișinău pentru a discuta protecția oferită de Convenția de la Istanbul femeilor migrante, solicitante de azil și refugiate. S-a analizat un studiu recent care a identificat necesitatea de a îmbunătăți cadrul legal și procedural pentru a proteja mai bine femeile vulnerabile

Astăzi, Consiliul Europei a organizat o masă rotundă la Chișinău pentru a discuta protecția oferită de Convenția de la Istanbul femeilor migrante, solicitante de azil și refugiate. S-a analizat un studiu recent care a identificat necesitatea de a îmbunătăți cadrul legal și procedural pentru a proteja mai bine femeile vulnerabile.

Raportul recomandă:

– Recunoașterea tuturor formelor de violență de gen

– Simplificarea accesului la permisele de ședere pentru victimele migrante și solicitante de azil

– Instruirea personalului de primă linie

– Acces sporit la spații de refugiu și servicii de sănătate

– Crearea unei linii telefonice multilingve pentru abuz în familie

Falk Lange, șeful Oficiului Consiliului Europei din Chișinău, a subliniat importanța Convenției de la Istanbul în protejarea femeilor refugiate.

Secretara de Stat al Ministerului Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a accentuat importanța acestor recomandări în contextul creșterii exponențiale a numărului cererilor de azil, în vederea protecției femeilor și fetelor cu vulnerabilități multiple.

Aceasta masă rotundă a fost organizată în cadrul proiectului „Sprijin în implementarea Convenției de la Istanbul în Republica Moldova”.

https://rm.coe.int/studiu-cadrul-juridic-ro…/1680afc361

#ProtecțiaFemeilor#DrepturileOmului#InstanbulConvention#ConsiliulEuropei

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Politia de frontiera, Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne

Agentia Nationala Anti violenta