Direcția de Poliție a municipiului Chișinău și Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii au semnat un Acord de Colaborare

Direcția de Poliție a municipiului Chișinău și Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii au semnat un Acord de Colaborare

Direcția de Poliție a municipiului Chișinău și Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii au semnat un Acord de Colaborare menit să întărească eforturile comune de prevenire și combatere a abuzului asupra copiilor și a violenței în familie.

Prin intermediul acordului, cele două instituții își propun să dezvolte și să implementeze programe și inițiative care să asigure protecția și siguranța copiilor împotriva abuzului și neglijării, precum și să ofere asistență și protecție victimelor violenței domestice.

Colaborarea se va desfășura pe platforma Centrului de Justiție Familială al Poliției, unde vor fi stabilite și coordonate acțiuni comune, inclusiv sesiuni de instruire pentru polițiști și specialiști din domeniul protecției copilului și a victimelor violenței domestice.

Acest acord pune un accent deosebit pe mecanismul de referire, prin care victimele violenței domestice identificate în procesul de acordare a asistenței specializate copiilor victime ale violenței vor fi asigurate cu asistența și protecția necesară. Astfel, se va asigura o abordare integrată și coordonată pentru familiile care se confruntă cu multiple forme de abuz și violență.