Șeful Centrului de Justiție Familială al Poliției, dl Ivan Crețu a avut o ședință de lucru cu d-na Viorica Țîmbalari

Șeful Centrului de Justiție Familială al Poliției, dl Ivan Crețu a avut o ședință de lucru cu d-na Viorica Țîmbalari

Astăzi, șeful Centrului de Justiție Familială al Poliției, dl Ivan Crețu a avut o ședință de lucru cu d-na Viorica Țîmbalari, directoare generală a Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie.

În cadrul acesteia, discuțiile au fost axate pe aspecte ce țin de prevenirea și combaterea violenței în familie, inclusiv a violenței faţă de femei prin prisma prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), care implică atât protecţia integrității personale a victimelor, cât şi protejarea intereselor lor sociale comune.

În conchidere, s-a discutat asupra mecanismului intersectorial de răspuns la cazurile de violență în familie, care sunt referite în adresa Centrului, intervenția specialiștilor, procedura de referire către alte entități și asigurarea managementului de caz.