Timp de 2 zile, Institutul pentru Familie si Initiative Sociale a desfășurat un curs de instruire continuă pentru specialiști de la Centrul de Justiție Familială

Timp de 2 zile, Institutul pentru Familie si Initiative Sociale a desfășurat un curs de instruire continuă pentru specialiști de la Centrul de Justiție Familială

Echipa Centrului a fost instruită cum să identifice nevoile unei persoane afectate de violență; cum să stabilească contactul cu victima și cum să evalueze, împreună cu aceasta, eventualele riscuri.

Activitatea a fost desfășurată de AO Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale în cadrul programului „Creșterea protecției, rezilienței și incluziunii sociale a refugiaților din Ucraina și a grupurilor vulnerabile din Republica Moldova prin consolidarea mecanismelor de prevenire și răspuns la violența bazată pe gen, precum și consolidarea sistemelor de protecție socială și sănătate”, susținut de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova și finanțat de Guvernul Regatului Unit.